Dekordom Sp. z o.o.

ul. Nasienna 1
44-120 Pyskowice

Spółka wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000300462
Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy: 600 000,00 zł.
NIP: 6272636554
Regon: 240867658

Dział sprzedaży hurtowej

Michał Wąsik – koordynator
Tel.: +48 603 447 338
E-mail: michal.wasik@dekordom.eu

Dział sprzedaży detalicznej i internetowej

Dział obsługi klienta hurtowego

Dział sprzedaży kontraktowej - obsługa inwestycji

Krzysztof Szkoc
Tel.: +48 609 668 884
E-mail: krzysztof.szkoc@dekordom.eu

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i katalogiem produktów.